FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:42 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँ पालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:38 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य सस्था सन्चालन कार्यविधि एन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको पशुसेवा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:33 PDF icon पशुसेवा विकास कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:32 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको डोजर संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:30 PDF icon स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको डोजर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको वारुण यन्त्र व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:28 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको वारुण यन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको करार शिक्षक नियुक्ती कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:27 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको करार शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि, २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:25 PDF icon स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:22 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको सेनिटरी प्याड ( वितरण तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:20 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७७.pdf

Pages