FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:46 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४
स्वामीकार्तिक गा.पा. अनुदान तथा आर्थिक सहायता नियामावली २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:45 PDF icon स्वामीकार्तिक गा.पा. अनुदान तथा आर्थिक सहायता नियामावली २०७४
स्वामिकार्तिक कृषि व्यवसाय प्रबर्धन सम्बन्धनमा ऐन २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:42 PDF icon ५. स्वामिकार्तिक कृषि व्यवसाय प्रबर्धन सम्बन्धनमा ऐन २०७४
स्वमिकार्तिक गा पाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:40 PDF icon ४ स्वमिकार्तिक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 08/25/2018 - 08:35 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
स्थानिय न्यायिक समितिकाे कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:33 PDF icon 2 स्वामी कार्तिक खापर २०७४ स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:30 PDF icon १. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
दाेस्राे गाउँसभामा पारित स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे शिक्षा ऐन,२०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 20:32 PDF icon स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे शिक्षा ऐन,२०७४
दाेस्राे गाउँसभामा पारित स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे जाेखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 07/12/2018 - 12:23 PDF icon स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे जाेखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
दाेस्राे गाउँसभामा पारित स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे स्थानिय सेवा ऐन ,२०७४ ७४/७५ 07/12/2018 - 12:18 PDF icon स्वामीकार्तिक खा.गा.पाकाे स्थानिय सेवा ऐन

Pages