FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:41 PDF icon आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको असंगठित क्षेत्रमा असहायकहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:39 PDF icon ५ स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:28 PDF icon ४ स्वामीकार्तिक खापर गाँउपालिकाकेा लैगिक हिसा निवारण केाष सचालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:25 PDF icon ३ स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा नवीकरणीय उर्जा नीति २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐेन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:23 PDF icon २ स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा सार्वजनिक निजि साझेदारी एन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका औधोगिक व्यवस्थापन ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:20 PDF icon १‍ स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा अैाधेागिक व्यवस्थापन एन २०७७.pdf
आ.व. २०७७।०७८ विनियाेजन ऐन ७७/७८ 07/29/2020 - 13:51 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
आ.व. २०७७।०७८ आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/29/2020 - 13:50 PDF icon अर्थिक ऐन.pdf
काेराेना भाइरस (COVID 19) स‌ंक्रमण राेकथाम तथा उपचार काेष संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/17/2020 - 20:59 PDF icon काेराेना भाइरस (COVID 19) स‌ंक्रमण राेकथाम तथा उपचार काेष संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/19/2019 - 19:57 PDF icon विनियाेजन ऐन २०७६

Pages