FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००६ श्री शम्भु सुमिट बोडिङ स्कुल, जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह संस्थागत मुकुन्द्रशरण उपाध्याय ९८४८६६२९२३
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३
६७००३०००१ श्री भैरबनाथ मा.वि. , जेरा वडा न‌ं. ५ माध्यामिक तह सरकारी देवराज उपाध्याय ९८६८१५१६८७
६७००३०००३ श्री कालिका आ.वि. , फैता वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी मान बहादुर बुढा ९७४२९४३३६७
६७००३०००५ श्री कर्णाली आ.वि. , छापु वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी जनक नाथ योगी ९८६८४८७०५३
६७००३०००२ श्री स्वामीकार्तिक मा.वि. , वाई वडा न‌ं. ४ माध्यामिक तह सरकारी शक्तिसिंह कठायत ९८४९०९११७८
६७०१६०००३ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकु वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी रेख बहादुर रोकाया ९८६८२२६१८९
६७०१६०००२ श्री सूर्योदय आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी छत्र बहादुर शाही ९८६८९०७७८३
६७०१६०००१ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी गोविन्द बहादुर शाह ९८६०३४८००६

Pages