FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००६ श्री शम्भु सुमिट बोडिङ स्कुल, जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह संस्थागत मुकुन्द्रशरण उपाध्याय ९८४८६६२९२३
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३
६७००३०००१ श्री भैरबनाथ मा.वि. , जेरा वडा न‌ं. ५ माध्यामिक तह सरकारी देवराज उपाध्याय ९८६८१५१६८७
६७००३०००३ श्री कालिका आ.वि. , फैता वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी मान बहादुर बुढा ९७४२९४३३६७
६७००३०००५ श्री कर्णाली आ.वि. , छापु वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी जनक नाथ योगी ९८६८४८७०५३
६७००३०००२ श्री स्वामीकार्तिक मा.वि. , वाई वडा न‌ं. ४ माध्यामिक तह सरकारी शक्तिसिंह कठायत ९८४९०९११७८
६७०१६०००३ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकु वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी रेख बहादुर रोकाया ९८६८२२६१८९
६७०१६०००२ श्री सूर्योदय आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी छत्र बहादुर शाही ९८६८९०७७८३
६७०१६०००१ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी गोविन्द बहादुर शाह ९८६०३४८००६

Pages