FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/19/2019 - 19:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६
स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५।७६ ७५/७६ 08/25/2018 - 09:11 PDF icon स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५।७६
स्वामीकार्तिक खा गा पा काे आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 09:10 PDF icon स्वामीकार्तिक खा गा पा काे आर्थिक ऐन २०७५
कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेकाे ऐन २०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 09:08 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेकाे ऐन २०७५
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 09:05 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
स्थानीय तहको उपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:54 PDF icon स्थानीय तहको उपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
स्वामी कार्तिक खापर गा.पा. स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:52 PDF icon स्वामी कार्तिक खापर गा.पा. स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४
गाउँ प्रहरी विनियमावली २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:51 PDF icon गाउँ प्रहरी विनियमावली २०७४
स्वामिकार्तिक पुर्बधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:50 PDF icon स्वामिकार्तिक पुर्बधार व्यवस्थापन ऐन २०७४
वडा कार्यालयको प्रशासकिय कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 08/25/2018 - 08:48 PDF icon वडा कार्यालयको प्रशासकिय कार्यविधि २०७४

Pages