FAQs Complain Problems

श्री चाखुडेथला आ.वि. , जोरु

विद्यालयको नाम: 
श्री चाखुडेथला आ.वि. , जोरु

विद्यालयको तह:

विद्यालय प्रकार:

प्र.अ.काे नाम: 
पुरिन्द बहादुर शाही
प्र.अ.काे सम्पर्क नं.: 
९८६३२९७२९०
ईमिस कोड: 
६७०१६०००५
ठेगाना: