FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तहsort ascending विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०२६०००३ श्री कोटेढुङ्गा आ.वि. , बाहुनी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी बल बहादुर वि.क. ९८६२४७६७९६
६७०२६००१० श्री भगवती आ.वि. , रुडी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी नेत्र बहादुर बम ९७४२२११७१६
६७००३०००५ श्री कर्णाली आ.वि. , छापु वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी जनक नाथ योगी ९८६८४८७०५३
६७०२६०००४ श्री रुपाली आ.वि. , माझपाटा वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी दान बहादुर धामी ९८४१७०५६८६
६७००३०००३ श्री कालिका आ.वि. , फैता वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी मान बहादुर बुढा ९७४२९४३३६७
६७०२६००१४ श्री खापरमष्टेश्वरी आ.वि. , खोलाह वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी ज्ञानेन्द्र वि.क. ९८४६६६८६४३
६७०२६०००६ श्री मण्डाली आ.वि. , खोलीकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी कमल बहादुर बुढा ९८४०६२८३२४
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३
६७०२६०००२ श्री मण्डाली आ.वि. , मुक्तिकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी शंकर भण्डारी ९८४७३०४५६७
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५

Pages