FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तहsort descending विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०२६०००६ श्री मण्डाली आ.वि. , खोलीकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी कमल बहादुर बुढा ९८४०६२८३२४
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३
६७०२६०००२ श्री मण्डाली आ.वि. , मुक्तिकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी शंकर भण्डारी ९८४७३०४५६७
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५
६७०२६०००७ श्री कालिका आ.वि. , डिम्मरपानी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी केशव बुढा ९८६८५८९९०८
६७०१६०००६ श्री शम्भु सुमिट बोडिङ स्कुल, जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह संस्थागत मुकुन्द्रशरण उपाध्याय ९८४८६६२९२३
६७०२६००१२ श्री विन्द्रासैन आ.वि. , फयालगाउँ वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी लोकेन्द्र बुढा ९८४४७०६४४५
६७०२६०००९ श्री रुपाली आ.वि. , सुपाना वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी दुर्ग बहादुर सिंह ९८४०६१९५९७
६७०२६००१३ श्री पुगेनी आ.वि. , पुणेनी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी ऐन बुढा ९७४५५७८०३९
६७०२६०००८ श्री गंगादेवी आ.वि. , छुद्दरी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी नेत्र प्रसाद ज्ञवाली ९८४७३१७१३७

Pages