FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तहsort descending विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००४ श्री भैरबनाथ आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी मदन बहादुर शाही ९८६५६१२९९९
६७०१६०००१ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी गोविन्द बहादुर शाह ९८६०३४८००६
६७०२६०००५ श्री कुलादेवी मा.वि. , वर्कु वडा न‌ं. १ माध्यामिक तह सरकारी आनन्द जङ्ग शाही ९८६८५०९४८०
६७०१६०००३ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकु वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी रेख बहादुर रोकाया ९८६८२२६१८९
६७००३०००२ श्री स्वामीकार्तिक मा.वि. , वाई वडा न‌ं. ४ माध्यामिक तह सरकारी शक्तिसिंह कठायत ९८४९०९११७८
६७००३०००१ श्री भैरबनाथ मा.वि. , जेरा वडा न‌ं. ५ माध्यामिक तह सरकारी देवराज उपाध्याय ९८६८१५१६८७
६७०२६०००१ श्री राघुमाता मा.वि. , साप्पाटा वडा न‌ं. २ माध्यामिक तह सरकारी प्रकाश बहादुर बम ९८६९४४५६८१

Pages