FAQs Complain Problems

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभाको पहिलो अधिवेसन