FAQs Complain Problems

समाचार

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जेरा

स्वास्थ्य शाखाको नाम: 
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जेरा
ठेगाना: 
इन्चार्जको नाम: 
मोहन कठायत
इन्चार्जको सम्पर्क नं.: 
९८६५३१७६३६
पद: 
अ.हे.ब. चौथो