FAQs Complain Problems

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जेरा

स्वास्थ्य शाखाको नाम: 
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जेरा
ठेगाना: 
इन्चार्जको नाम: 
रेस्मीका सिंह
इन्चार्जको सम्पर्क नं.: 
९८६२७१४५४०
पद: 
अ.हे.ब. चौथो